2015-12-22

Instrukcja obsługi

Strona podmiotowa BIP jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
 

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych


Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu.
W górnej części ekranu umieszczone są przyciski ekranowe umożliwiające:

    przejście na stronę główną biuletynu
    zaawansowane wyszukiwanie
    regulacje rozmiaru czcionki

U góry ekranu, po prawej stronie umieszczone jest pole wyszukiwania. W pole to należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.