2015-12-22

Kierownictwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Katarzyna Wolska
tel. 52 331 14 24

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Michał Paszotta
tel. 52 331 14 24 w.17