2015-12-22

Kontakt

Kierownictwo:

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Katarzyna Wolska
tel. 52 331 14 24

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Michał Paszotta
tel. 52 331 14 24 w.17
e-mail: michal.paszotta@weterynaria.bydgoszcz.pl

Sekretariat:

Urszula Kalkowska
tel: 52 331 14 24
e-mail:  swiecienw.piw@wetgiw.gov.pl
e-mail:  swiecienw.piw@wp.pl