Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rozporządzenie z 9 lutego 2018r – dla właścicieli stad trzody chlewnej
Rozporządzenie z 9 lutego 2018r – dla właścicieli stad
trzody chlewnej
16.02.2018 więcej
ULOTKA - informacje dla hodowców zwierząt gospodarskich
ULOTKA - informacje dla hodowców zwierząt gospodarskich
08.01.2018 więcej
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt
przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście
miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
09.11.2017 więcej
Pismo do Hodowców bydła z dnia 13.10.2017r
Pismo w załączniku w formacie PDF.
16.10.2017 więcej
Kiedy i o czym należy infromawać PIW w Świeciu
podmioty prowadzące niżej wymienioną działalność
nadzorowaną, są zobowiązane do pisemnego informowania
powiatowego lekarza weterynarii o zaprzestaniu prowadzenia
działalności nadzorowanej, a także o każdej zmianie stanu
prawnego lub faktycznego związanego z prowadzeniem tej
działalności, w zakresie dotyczącym wymagań weterynaryjnych,
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia
21.06.2017 więcej
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego –
wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności
13.02.2017 więcej
Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych
Rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków
25.01.2017 więcej
APEL do hodowców drobiu (HPAI)
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie
jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki
i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną
rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone
dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego
przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
28.12.2016 więcej
Wymagania weterynaryjne
Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży
produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
07.06.2016 więcej
12