2015-12-22

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP PIW Świecie, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza o udostępnienie informacji publicznej dostępnego w załączniku w formacie DOC lub PDF.
  
Nasz adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Wojska Polskiego 195a
86-100 Świecie

e-mail: swiecienw.piw@wetgiw.gov.pl

     Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Osobą uprawnioną do udostępnia informacji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Świeciu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu.

     Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Załączniki

  formularz_piw_bip.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz_piw_bip.pdf 22,28 KB (pdf) szczegóły pobierz